New items
Operacja Ukraina : kampanie dezinformacyjne, narracje, sposoby działania rosyjskich ośrodków propagandowych przeciwko państwu ukraińskiemu w okresie 2013-2019
Prawne aspekty cyberprzestrzeni
Mathematical modeling of advanced manufacturing processes
Droga do niewolności : Rosja, Europa, Ameryka
Zarządzanie bezpieczeństwem miejskiej komunikacji zbiorowej