Nowości
Przenikanie mediów : ewolucja mediów a przemiany ładu społecznego
Od sztuki wojennej do bezpieczeństwa narodowego : księga jubileuszowa z okazji siedemdziesięciolecia urodzin prof. dr. hab. Jacka Pawłowskiego
Cywilno-wojskowe uwarunkowania negocjacji w operacjach militarnych
Obronność Polski w XXI wieku : II edycja
Strategie i uwarunkowania ich budowania w przedsiębiorstwach zbrojeniowych : studia przypadków