New items
Lotnicze świadectwa wizyt św. Jana Pawła II do ojczyzny : zabezpieczenie pielgrzymek przez Siły Powietrzne RP : wydawnictwo towarzyszące konferencji popularno-naukowej zorganizowanej z okazji 40-lecia pierwszej pielgrzymki do Polski Papieża Jana Pawła II w 1979 r
Asy polskiego lotnictwa wojskowego : w 100-lecie pierwszego zestrzelenia
Samolot szkolno-łącznikowy RWD-8
Instrukcja organizacji i zarządzania projektami informatycznymi w Resorcie Obrony Narodowej : DU-6.1.1
Cyfryzacja życia w erze Big Data : człowiek, biznes, państwo