New items
Samorząd terytorialny w realizacji potrzeb obronnych
Informacja i informatyzacja w administracji publicznej
Operacje informacyjne, rozpoznanie wojskowe i walka radioelektroniczna w systemie bezpieczeństwa informacyjnego państwa
Ewolucja działań specjalnych w świetle współczesnych wyzwań i zagrożeń
Sieci biznesowe i uwarunkowania ich tworzenia w przemyśle zbrojeniowym : wybrane problemy