New items
Opowieść minionych dni. T.2+,
Visegrad operation headquarters for EU military operation (EU OHQ BG V4 2019/II) : lessons learned from preparatory and stand-by duty period
Narodziny ukraińskiego nacjonalizmu : Bandera, Szeptycki, OUN
Generał brygady pilot obserwator Szczepan Ścibor : absolwent "Szkoły Orląt" w Dęblinie, komendant Oficerskiej Szkoły Lotniczej, ofiara zbrodni stalinowskich = A graduate of the "Young Eagles School" at Dęblin, commandant of the Polish Air Force Officers' School, victim of Stalinist crimes
Cyfryzacja życia w erze Big Data : człowiek, biznes, państwo