New items
Marketing w erze technologii cyfrowych : nowoczesne koncepcje i wyzwania
Blaski i cienie polskiej i światowej myśli strategicznej : wybrane zagadnienia
Historia Polski 1914-2015
Współczesne i prognozowane problemy bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa międzynarodowego
Ochrona przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń : praca zbiorowa. T. 5