New items
Współczesne trendy technologiczne w informatycznych systemach złożonych = Modern technological trends in complex IT systems
Koncepcja zbrodni przeciwko ludzkości w międzynarodowym prawie karnym
Bezpieczeństwo pod nadzorem : władze partyjne, aparat bezpieczeństwa i społeczność akademicka w obliczu konfliktu związanego z demokratyzacją UMK
Wybrane zagadnienia innowacyjności i przedsiębiorczości w nauce i praktyce = Selected issues of innovativeness and entrepreneurship in research and in practice
Szkoła Orląt spełnione marzenia : 95 lat Szkoły Orląt