New items
Etyka : 50 idei, które powinieneś znać
Kontrola służb specjalnych w Polsce
Zasady planowania, opracowania i wprowadzania dokumentów standaryzacji operacyjnej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej : DA-01(B)
Polska i Europa w perspektywie politologicznej : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Konstantemu Adamowi Wojtaszczykowi z okazji 45-lecia pracy akademickiej. T. 1 / redakcja naukowa Jacek Wojnicki, Justyna Miecznikowska, Łukasz Zamęcki ; Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego
Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy : wymagania i wytyczne stosowania