New items
Działalność edukacyjno-wychowawcza polskich bibliotek wojskowych w II Rzeczypospolitej
Obwód (powiat) zamojski 1815-1866 : aspekty polityczne, społeczne, gospodarcze i militarne historii Królestwa Polskiego
Nienawiść sp. z o. o. : jak dzisiejsze media każą nam gardzić sobą nawzajem
Bezpieczeństwo pod nadzorem : władze partyjne, aparat bezpieczeństwa i społeczność akademicka w obliczu konfliktu związanego z demokratyzacją UMK
Transformacja akademickiego szkolnictwa wyższego w Polsce w okresie 30-lecia 1989-2019