New items
Przenikanie mediów : ewolucja mediów a przemiany ładu społecznego
Kompendium terminów z zakresu rachunkowości po polsku i angielsku = Compendium of accounting in Polish & English. [3],
Compendium of accounting in Polish & English = Kompendium terminów z zakresu rachunkowości po polsku i angielsku. [4],
Działania taktyczne pododdziałów ochronno-obronnych
Współczesne bezpieczeństwo Polski : międzynarodowy wymiar instytucjonalny