New items
Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie : wybrane aspekty teoretyczno-badawcze
Aspekty finansowe, prawne i organizacyjne sportu akademickiego
Wyspy Brytyjskie 1940
Wykłady z matematyki
Inżynieria oprogramowania