New items
Procedury operacyjne przewoźnika lotniczego
Sieci biznesowe i uwarunkowania ich tworzenia w przemyśle zbrojeniowym : wybrane problemy
Bezpieczeństwo, obronność, wojskowość : problemy planowania strategicznego
Ocena podsystemu materiałowego wojsk lądowych
System walki w armiach wybranych państw oraz NATO