New items
Statystyka stosowana : krótki kurs
Efektywność procesów transportowych : współczesne problemy i trendy rozwoju
Nowoczesne łańcuchy dostaw jako wsparcie logistyki miejskiej
Metodologiczne podstawy badania problemów bezpieczeństwa
Podstawy bezpieczeństwa międzynarodowego : wymiar militarny i konfliktów zbrojnych. Cz. 1