New items
Szkoły wyższe w kształtowaniu kapitału ludzkiego we współczesnej gospodarce
Ocena podsystemu materiałowego wojsk lądowych
Lotnictwo nowej generacji: strategie, technologie, rozwiązania
Gmina jako podmiot administracji świadczącej w zakresie usług niematerialnych
Ewolucja działań specjalnych w świetle współczesnych wyzwań i zagrożeń