New items
Lotnictwo nowej generacji: strategie, technologie, rozwiązania
Bezpieczeństwo, obronność, wojskowość : problemy planowania strategicznego
Systemy bezzałogowych statków powietrznych w przestrzeni powietrznej kontrolowanej
Organizacja ruchu kolejowego
Wyzwania dla bezpieczeństwa i obronności Rzeczypospolitej Polskiej w aspekcie nowych zagrożeń