New items
Kompendium terminów z zakresu rachunkowości po polsku i angielsku = Compendium of accounting in Polish & English. T. 2,
Rola i miejsce kawalerii powietrznej w systemie wojsk aeromobilnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Doktryna logistyczna Sił Zbrojnych RP : D-4(B) wersja 2
Wyzwania dla bezpieczeństwa i obronności Rzeczypospolitej Polskiej w aspekcie nowych zagrożeń
Prognozowanie zagrożeń bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej