New items
Zjawisko plagiatu a młodzież akademicka : studium socjopedagogiczne
Psychospołeczne konsekwencje zwinnego zarządzania w obszarze logistyki
Visegrad operation headquarters for EU military operation (EU OHQ BG V4 2019/II) : lessons learned from preparatory and stand-by duty period
Technologie cyfrowe : przedsiębiorstwa 4.0 a sztuczna inteligencja
System kierowania obroną narodową Rzeczypospolitej Polskiej w perspektywie XXI wieku