New items
Prognozowanie w naukach społecznych : wymiar narodowy i międzynarodowy
Zabezpieczenie logistyczne wojsk komponentu lądowego w operacjach połączonych na terenie i poza granicami kraju
Doktryna systemów teleinformatycznych : D-6(A)
Edukacja dla bezpieczeństwa : współczesne kategorie
Suwerenność i racja stanu Polski w perspektywie 2025 : scenariusze