New items
Potencjał obronny Sił Zbrojnych RP w ujęciu relatywnym
Strategie i uwarunkowania ich budowania w przedsiębiorstwach zbrojeniowych : studia przypadków
Operacje informacyjne, rozpoznanie wojskowe i walka radioelektroniczna w systemie bezpieczeństwa informacyjnego państwa
Efektywność logistyczna w siłach zbrojnych
Modelowanie i optymalizacja obróbki elektroerozyjnej materiałów trudnoobrabialnych