New items
Współczesne trendy technologiczne w informatycznych systemach złożonych = Modern technological trends in complex IT systems
Wyzwania bezpieczeństwa wewnętrznego : wybrane aspekty bezpieczeństwa lokalnego
Zarządzanie kryzysowe wobec wyzwań i zagrożeń dla bezpieczeństwa wewnętrznego państwa
Gotowość zasobów obronno-ochronnych w systemie bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej
Znaczenie geokulturowych zmian dla bezpieczeństwa regionalnego i globalnego