New items
Istota bezpieczeństwa cybernetycznego w polityce państw Grupy Wyszehradzkiej w latach 2013-2017
Systemowe ujęcie bezpieczeństwa wewnętrznego. T. 2,
Katastrofy transportowe
Świat w sieci : państwa, społeczeństwa, ludzie : w poszukiwaniu nowego paradygmatu bezpieczeństwa narodowego
Procedury wymiany usług transportowych w ramach platformy SEOS : DU-4.4.15