New items
Anatomia zamachu : o strategii i taktyce terrorystów
Psychospołeczne konsekwencje zwinnego zarządzania w obszarze logistyki
Siły zbrojne elementem systemu antyterrorystycznego
Nowy jedwabny szlak : transport kolejowy w obsłudze logistycznej
Od informacji do wiedzy : aspekty teoretyczne i aplikacyjne : praca zbiorowa