New items
Bezpieczeństwo dokumentów publicznych : wybrane problemy
Bezpieczeństwo Afganistanu w aspekcie interwencji NATO i zaangażowania sił zbrojnych RP
Doskonalenie kompetencji społecznych wojskowych nauczycieli akademickich
Kompendium terminów z zakresu rachunkowości po polsku i angielsku = Compendium of accounting in Polish & English. T. 2,
Wybrane aspekty bezpieczeństwa państw rozwijających się