New items
Stochastyczne modelowanie i optymalizacja gotowości w procesie eksploatacji śmigłowców : podstawy teoretyczne, metodologia tworzenia, weryfikacja i implementacja modeli
Edukacja dla bezpieczeństwa : współczesne kategorie
Ochrona praw i wolności : system instytucjonalny w Rzeczypospolitej Polskiej
Komputerowe modelowanie i symulacje procesów logistycznych w środowisku FlexSim
Quantum nature of turbulence