New items
BHP w oświacie
Dwie epoki : o celach w polskiej polityce zagranicznej 1918-1939 i 1989-2015
Prawo cywilne - zobowiązania, spadki w pigułce
Bezpieczeństwo informacyjne państwa : wybrane problemy
Zmiany rynku pracy a zarządzanie : perspektywa pracodawcy i pracownika