Nowości
Ograniczenie praw jednostki przez zastosowanie środków przymusu bezpośredniego w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego
Metoda oceny funkcjonowania centrów logistycznych
Determinanty jakości w procesie świadczenia niskokosztowych pasażerskich usług lotniczych w Polsce
Broń jądrowa w kształtowaniu bezpieczeństwa 1945-2015
Rozpoznanie ze zródeł otwartych : DD-2.9(A)