New items
Compendium of finance in Polish & English = Kompendium terminów z zakresu finansów po polsku i angielsku. Vol. 4,
Człowiek cząstką wszechświata
Współczesne wojska inżynieryjne Federacji Rosyjskiej
Sieci biznesowe i uwarunkowania ich tworzenia w przemyśle zbrojeniowym : wybrane problemy
System logistyczny Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej : raport 2019