New items
Zjawisko plagiatu a młodzież akademicka : studium socjopedagogiczne
Wykorzystanie bezzałogowych jednostek nawodnych w zabezpieczeniu morskich obiektów infrastruktury krytycznej
Obliczenia kwantowe dla każdego
Ograniczenie praw jednostki przez zastosowanie środków przymusu bezpośredniego w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego
Rosyjska sztuka operacyjna w zarysie