Nowości
Compendium of accounting in Polish & English = Kompendium terminów z zakresu rachunkowości po polsku i angielsku. [4],
Znaczenie i wycena własności intelektualnej = Proving the worth : putting a value on intellectual property
Polityka Federacji Rosyjskiej i jej konsekwencje dla bezpieczeństwa międzynarodowego
Powszechny obowiązek obrony : źródła, zakres, modele
Obrona terytorialna w Polsce : szanse, możliwości, potrzeby