New items
Podstawy prawoznawstwa
Znaczenie i wycena własności intelektualnej = Proving the worth : putting a value on intellectual property
Zdolności operacyjno-taktyczne wojsk lądowych Sił Zbrojnych RP
Kompendium terminów z zakresu rachunkowości po polsku i angielsku = Compendium of accounting in Polish & English. [3],
Szkoły wyższe w kształtowaniu kapitału ludzkiego we współczesnej gospodarce