New items
Proekologiczne odnawialne źródła energii : kompendium
Zarządzanie organizacją XXI wieku : innowacje, gospodarka, społeczeństwo
Dostęp do rynku i konkurencja w transporcie lotniczym w UE i regulacjach krajowych na tle przemian globalnych
Podstawy ekonometrii w Excelu
Współczesne zarządzanie bezpieczeństwem : wyzwania teorii i praktyki. Cz. 1