New items
Podręcznik z San Remo dotyczący prawa międzynarodowego mającego zastosowanie do konfliktów zbrojnych na morzu, przyjęty dnia 12 czerwca 1994 roku
Program szkolenia indywidualnego Wojsk Obrony Terytorialnej
Voyage planning and weather
Potrzeby logistyczne potencjału obronnego
Optyka liniowa : podstawy fizyczne