New items
Współczesne media : przemoc w mediach. T. 2
SolidWorks : Essentials
Rekrutacja liderów przez pryzmat kultury organizacyjnej : profil kompetencyjny lidera przyszłości
Współczesne społeczeństwo polskie
Analiza zagrożeń sektorowych dla bezpieczeństwa