New items
Współczesny człowiek wobec zagrożeń w cyberprzestrzeni
Technika informatyczna : techniki bezpieczeństwa : systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji : wymagania
Koncepcja zbrodni przeciwko ludzkości w międzynarodowym prawie karnym
Status prawnomiędzynarodowy Polski (1918-2018)
Język R i analiza danych w praktyce