New items
Angielskie idiomy, związki frazeologiczne, przysłowia i terminy fachowe przydatne w dyplomacji i służbie wojskowej
Zasady sztuki wojennej
Edukacja w zmieniającym się społeczeństwie
Rekrutacja liderów przez pryzmat kultury organizacyjnej : profil kompetencyjny lidera przyszłości
Historia powszechna