Nowości
Współczesne i przyszłe zagrożenia bezpieczeństwa. Cz. 1 = Present and future threats to security. Vol. 1
Piętnaście lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej
Strategie i uwarunkowania ich budowania w przedsiębiorstwach zbrojeniowych : studia przypadków
Program szkolenia pododdziałów dalekiego rozpoznania
Bezpieczeństwo i ryzyko w ruchu drogowym