New items
Współczesne problemy zarządzania, obronności i bezpieczeństwa. T. 1
Bezpieczeństwo, obronność, wojskowość : problemy planowania strategicznego
Elementy projektowania logistycznego
Program szkolenia pododdziałów rozpoznania patrolowego ogólnowojskowego
Samorząd terytorialny w realizacji potrzeb obronnych