New items
Sztuka argumentacji : nowy słownik terminologiczny
Cyfryzacja życia w erze Big Data : człowiek, biznes, państwo
Lotnicze świadectwa wizyt św. Jana Pawła II do ojczyzny : zabezpieczenie pielgrzymek przez Siły Powietrzne RP : wydawnictwo towarzyszące konferencji popularno-naukowej zorganizowanej z okazji 40-lecia pierwszej pielgrzymki do Polski Papieża Jana Pawła II w 1979 r
Podstawy bezpieczeństwa międzynarodowego : wymiar pozamilitarny. Cz. 2
Porządek międzynarodowy : perspektywa ontologiczna