New items
Compendium of accounting in Polish & English = Kompendium terminów z zakresu rachunkowości po polsku i angielsku. [5],
Kompendium terminów z zakresu rachunkowości po polsku i angielsku = Compendium of accounting in Polish & English. T. 2,
Organizacja systemu łączności i informatyki Wojsk Obrony Terytorialnej
Ochrona granicy państwowej : wybrane aspekty
Zagrożenia Federacji Rosyjskiej i euroatlantycka perspektywa bezpieczeństwa