New items
Dyfuzyjny ruch masy
Procesy transportowe w warunkach zakłóceń łańcuchów dostaw
Chwała i zdrada : Wojsko Polskie na Wschodzie 1943-45
Metoda elementów skończonych : przykłady obliczeń numerycznych w programie SOLIDWORKS Simulation
Podręcznik z San Remo dotyczący prawa międzynarodowego mającego zastosowanie do konfliktów zbrojnych na morzu, przyjęty dnia 12 czerwca 1994 roku