New items
Program szkolenia pododdziałów rozpoznania osobowego
Zagrożenia Federacji Rosyjskiej i euroatlantycka perspektywa bezpieczeństwa
Elementy projektowania logistycznego
Wieloaspektowość kształtowania bezpieczeństwa sieci teleinformatycznej wojsk lądowych
Compendium of accounting in Polish & English = Kompendium terminów z zakresu rachunkowości po polsku i angielsku. [5],