New items
Cyfryzacja życia w erze Big Data : człowiek, biznes, państwo
Ochotnik : prawdziwa historia tajnej misji Witolda Pileckiego
Mikroekonomia
Logistyka kryzysowa : procedury, potrzeby, potencjał
Asy polskiego lotnictwa wojskowego : w 100-lecie pierwszego zestrzelenia