New items
Hakowanie sztucznej inteligencji
Ład akademicki w uniwersytecie korporacyjnym : teorie, instytucje, efektywność
Technologie transportu intermodalnego : uwarunkowania techniczno-organizacyjne i ekonomiczne
Kodeks pracy 2021 : praktyczny komentarz z przykładami
Nienawiść sp. z o. o. : jak dzisiejsze media każą nam gardzić sobą nawzajem