New items
Logistyczne aspekty transportu w Unii Europejskiej
Służby specjalne Rzeczpospolitej Polskiej w zwalczaniu współczesnych zagrożeń : wybrane zagadnienia
Metoda elementów skończonych : przykłady obliczeń numerycznych w programie SOLIDWORKS Simulation
Nowoczesna koncepcja logistyki produkcji
Instrukcja desantowania ze statku powietrznego systemem spadochronowym ID An-28/M-28_05 : desantowanie metodą zrzutu grawitacyjnego zasobników towarowych prostych i nadgabarytowych z samolotu An-28/M-28 z wykorzystaniem systemu rolek pokładowych ze spadochronami niesterowanymi i sterowanymi /szybującymi z samoczynnym i kombinowanym systemem otwarcia