New items
Instrukcja o gospodarowaniu mieniem techniki morskiej : DU -4.22.7(A)
Era autodestrukcji : świat, kapitalizm, demokracja wobec zagrożeń
Metodyka modelowania strumieni pasażerów w porcie lotniczym z uwzględnieniem wydajności, bezpieczeństwa i poziomu obsługi
Metodyka projektowania i oceny procesów magazynowania w szeregowo zintegrowanych łańcuchach logistycznych
Szkolenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej na progu trzeciej dekady XXI wieku