New items
Zapewnienie interoperacyjności urządzeń i systemów : studium administracyjnoprawne
Działalność edukacyjno-wychowawcza polskich bibliotek wojskowych w II Rzeczypospolitej
Profilaktyka zachowań ryzykownych w teorii i praktyce = Prevention of risky behaviours in theory and practice
Wybrane problemy rozwoju społeczno-gospodarczego w nauce i praktyce = Selected aspects of the socioenomic development in theory and practice
Bezpieczeństwo wewnętrzne : podręcznik akademicki