New items
Społeczeństwo w wojsku, wojsko w społeczeństwie w XIX i XX wieku: relacje i procesy w ujęciu interdyscyplinarnym
Stosunki Polski z sąsiadami po 1989 roku : płaszczyzna polityczno-wojskowa = Relations between Poland and its neighbours after 1989 : the political and military domain
Regulamin oddziałów wart cywilnych
Pamiętnik kapelana wojskowego i inne zapiski z lat 1914-1945
Z pamiętnika wojennego ks. Karola Grycza ewangelickiego proboszcza wojskowego w Krakowie