New items
Compendium of banking in Polish & English = Kompendium terminów z zakresu bankowości po polsku i angielsku. [Vol. 5],
Teoretyczne i praktyczne konteksty funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym : aspekty prawno-organizacyjne i geograficzno-przestrzenne. Cz. 1
Problematyka zarządzania wiedzą w formacjach mundurowych systemu bezpieczeństwa państwa
System rozpoznania Sił Zbrojnych RP : doświadczenia i wnioski z funkcjonowania ISTAR. Cz. 2,
Historia wojskowa doby Piastów - wybrane zagadnienia : 1730 lat Wojska Polskiego