New items
Nowoczesne łańcuchy dostaw jako wsparcie logistyki miejskiej
Konwent dziekanów dawniej i dziś : Jerzy Olewniczak; Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej
Wschodzące słońce na Pacyfiku : 1931 - kwiecień 1942
Technologie cyfrowe : przedsiębiorstwa 4.0 a sztuczna inteligencja
Instrukcja o gospodarowaniu sprzętem informatyki i oprogramowaniem w resorcie obrony narodowej : DU-4.22.3.1(A)