Nowości
Mniejszości narodowe i etniczne w politykach bezpieczeństwa państw subregionu Europy Środkowej i Wschodniej : państwa obszaru WNP
Global navigation satellite systems, interial navigation, and integration
Współczesne bezpieczeństwo człowieka : dystans społeczny, uchodźcy, percepcja zagrożeń
Komputerowe modelowanie i symulacje procesów logistycznych w środowisku FlexSim
Instrukcja o gospodarce materiałowej służby materiałów pędnych i smarów : DU-4.21.3