New items
Zarządzanie kryzysowe w aspekcie zagrożeń terrorystycznych
Ostatnia walka : dowódca Dywizjonu 303, przemytnik, najemnik, rebeliant
Postrzeganie bezpieczeństwa energetycznego w kontekście przeciwdziałania ubóstwu energetycznemu społeczności lokalnej z wykorzystaniem zasobów geotermalnych na terenie gminy Wiśniowa
Militaryzacja subregionu Zatoki Perskiej w perspektywie teorii regionalnych kompleksów bezpieczeństwa
Lądowy wymiar pokonywania przeszkód wodnych przez wojska lądowe w działaniach taktycznych